Links en literatuur

Stichting Eigen Kracht Interessante links: Aanbevolen literatuur:
  • Beer de Corinne; Recht voor je raap; Bekadidact Baarn ISBN 90 321 0670 8
  • Beer de Corinne; Als nee niet genoeg is; Bekadidact Baarn ISBN 90 321 0672 4
  • Best de Maartje - Maria Steenman; Blijf er niet voor thuis; Bekadidact Baarn ISBN 90 321 0673 2
  • Van den Lemmer Marianne; Niet met mij; Standaard Uitg. Antwerpen ISBN 90 02 20465 5
  • Teleac Not; Je grenzen stellen; Stichting Educatieve Omroep Teleac ISBN 90 6533 480 7
  • Wolzak Adrie; Mishandeling; NIZW ISBN 90 5050 797 2
  • Quinn Kaleghl: Sta op je stuk; Mingus Baarn; ISBN 90 6564 090 8
  • Ykema Freerk; Rots en water; SWP Amsterdam ISBN 90 6665 459 7