Meisjes (9 - 12 jaar)

Stichting Eigen Kracht In een groeiend aantal plaatsen in Nederland worden weerbaarheidsprojecten uitgevoerd onder diverse namen. Het merendeel van deze projecten is gebaseerd op het Marietje Kesselsproject dat vanaf 1990 in Tilburg werd ontwikkeld.

Weerbaarheid bestaat uit denken, voelen en handelen. Alle lessen hebben deze drie aspecten in zich. Lesonderdelen bestaan uit groepsgesprekken, fysieke (zelfverdedigings-)oefeneningen, toneelstukjes en opdrachten in een huiswerkschrift.

De kinderen leren zo situaties van machtsmisbruik, zoals pesten, (seksueel) intimiderend gedrag en kindermishandeling te herkennen. Zij vergroten hun handelingsvermogen in ongewenste of onveilige situaties en ze weten hoe en waar ze om hulp kunnen vragen.

Centraal staan de basisvaardigheden:

  1. eigen gevoelens herkennen en benoemen
  2. negatieve gevoelens op een adequate manier uiten
  3. conflicten oplossen
  4. hulp vragen en bieden
  5. zorgen voor je eigen veiligheid.
De zelfverdedigingsoefeningen kunnen kinderen gebruiken om zich daadwerkelijk te verdedigen als ze worden vastgepakt of lastig gevallen. Maar de wetenschap dat ze bijv. een pijnlijke trap kunnen uitdelen, maakt ook dat kinderen zich sterker, zelfverzekerder en minder bang voelen. Dit zelfvertrouwen leidt tot minder agressie. Tevens is de kans om lastig gevallen te worden kleiner als je een weerbare uitstraling hebt.

Een cursus bestaat uit 10 tot 12 lessen van 60 minuten en wordt afgesloten met een officieel examen, waarbij de ouders worden uitgenodigd.