Stichting Eigen Kracht

Stichting Eigen Kracht Na 13 jaar ervaring in het lesgeven van weerbaarheidstrainingen en zelfverdediging aan diverse doelgroepen is op 31 december 2002 de Stichting Eigen Kracht in Amsterdam opgericht.

Zetel: Amsterdam Tel. 020 - 6759731 eigenkracht@zonnet.nl
Handelsregister: KvK Amsterdam nr. 34184203
Doel: a. het bewust maken, stimuleren en ontwikkelen van en het ondersteunen van de sociale ontwikkeling van meisjes/meiden/vrouwen en groepen met specifieke behoeftes;
b. de advisering, begeleiding, voorlichting, opleiding en deskundigheidsbevordering op
gebied van weerbaarheid.
Opleidingseisen docentes: a. Diploma 2-jarige Rijkserkende opleiding tot Docente Weerbaarheid en Zelfverdediging
b. Diploma Zelfverdediging voor gehandicapte vrouwen en meisjes en gehandicapte jongens
c. Diploma Rots en Water
d. Diploma Omgaan met agressie
e. Diploma Gevaarsbeheersing
f. Lid BWZ (Beroepsvereniging Weerbaarheid en Zelfverdediging)
g. Ingeschreven bij MOVISIE
h. Ruime ervaring in het geven van weerbaarheidstrainingen aan diverse doelgroepen
i. Actieve deelname aan weerbaarheids-gerelateerde bijscholingen.